Clairefontaine –

- vägen mot en dröm

13-åringarna Yassine och Jordan är klasskamrater på fotbollsinternatet Clairefontaine, som ligger i Rambouilletskogen sydväst om Paris. Varje dag jobbar de mot sitt mål – att bli professionella fotbollsspelare.

Alexander Piauger
Journalist, Magisteruppsats , ht12
H12-9
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.