Com(WO)mander In Chief

En kvalitativ innehållsanalys av tv-serien Commander in Chief ur ett organisations- och genusperspektiv

Abstrakt Titel Com(wo)mander In Chief: En kvalitativ innehållsanalys av tv-serien Commander in Chief ur ett organisations- och genusperspektiv Författare Måns Nilsson Mariana Soriano Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin HT 2006 Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka hur skildringar av könsroller och ledarskap konstrueras i Commander in Chief, den första TV serien med en kvinnlig amerikansk president som huvudperson. Uppsatsen fördjupar sig i hur kvinnor samt män framställs i serien och hur organisationen och ledarskapet ser ut. ƒven om hur de olika produktionsteamen, som skapat serien, påverkat seriens innehåll och utformning. Metod Den forskningsmetod vi använt oss av kallas Etnografisk kvalitativ textanalys, ECA. ECA är en kvalitativ textanalys där syftet är att upptäcka och beskriva på vilket sätt ett undersökningsobjekt framställs i olika medietexter. ECA används med fördel när man vill upptäcka och kartlägga ett fenomen systematiskt och på djupet. Material 18 avsnitt av tv-serien Commander in Chief. Producerade 2005-2006. De 18 avsnitten utgör säsong 1, tills nu den enda säsongen som har gjorts av tv-serien. Huvudresultat I materialet finner vi många av de könsroller som man kan tänka sig finna i Vita huset. ƒven att det förekommer stereotypisering av kön. Under seriens gång problematiseras frågor kring genus väldigt lite och den kvinnliga presidenten beter sig och klär sig som en man, nästan alltid i mörka kostymer, omgiven av andra män klädda i mörka kostymer. Organisationen kring presidenten är oerhört hierarkisk med överhuvudet på toppen med absolut makt. En makt presidenten använder för att bomba och militärt attackera en handfull gånger under de 18 avsnitten. När det kommer till att reproducera makten så väljer presidenten nästan uteslutande män att ta in i organisationen. Utan ens en diskussion om att en kvinna skulle vara kapabel eller önskvärd till att utföra jobbet. På flera sätt efterliknar Commander in Chief verkligheten full med språkliga och strukturella symboler konstruerade för att hålla kvar kvinnan på den andraplats hon har befunnit sig under många århundraden.

Måns NilssonMariana Soriano
MKV, Examensarbete , ht06
604
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.