CYBERGERILLAN

thumbnail of h10-2-4

Kefaya Rörelsen som förenade folket I samband med presidentvalet 2005 växte en ny politisk opposition fram i Egypten. Det blev startskottet för bloggutvecklingen i landet. På internet förenade Kefaya-rörelsen kommunister, nationalister, liberaler och islamister mot ett gemensamt mål; att befria Egypten från den rådande regimen. Efter tre decennier med president Hasni Mubarak vid makten sade folket ifrån.

Henrietta Johansson,Amanda Lindberg,Anna von Wachenfeldt
Journalist, Magisteruppsats , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.