Dagens Industri vs Finanstidningen

En studie i likheter och skillnader i rapporteringen om MTG, NetCom och Kinnevik

Ulrika FrickJenny Stenros
MKV, Examensarbete , ht00
374
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.