Demokrati-TV

En kvalitativ studie av sändarna i Öppna kanalen i Göteborg

Jan Erik Lindell, Peder Olson
MKV, Examensarbete , vt98
298
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.