Den blomstertid nu kommer

En kvantitativ undersökning om vilka som besöker Göteborgs Botaniska Trädgård och varför

ABSTRACT Titel: ”Den blomstertid nu kommer – En kvantitativ undersökning om vilka som besöker Göteborgs Botaniska Trädgård och varför” Författare: Elin Krusell Kurs: Påbyggnadskurs, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2000 Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en ökad kunskap om vilka som besöker Göteborgs Botaniska Trädgård och varför. Metod: Kvantitativ enkätundersökning Material: 315 enkäter som samlades in på plats den 19, 22 och 26 april, 2000 Resultat: Fler kvinnor än män kommer till Göteborgs Botaniska Trädgård. De allra flesta av besökarna är i åldern 30-49 år. Det är dock inte många i åldern 15-29 år som besöker Botaniska Trädgården. En stor grupp har gjort fler än 10 besök tidigare, vilket visar på att det finns en stor andel ”trogna” återkommande besökare. De flesta är dessutom bosatta i Göteborg och Västra Götalandslän. Av de besökare som kommer från Göteborg är de flesta från stadsdelarna Linnéstaden, Majorna och Centrum. De två vanligaste anledningarna till att man besöker Botaniska Trädgården är att promenera och att se på växter utomhus. De allra flesta är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök. Några har angivit förslag till förändringar och det som flest har efterlyst är tydligare svenska namn tillsammans med de latinska på växtskyltarna. Många av besökarna har angivit att de fått information om Botaniska Trädgården genom en ”annan” kanal. Då det visat sig vara en stor del återkommande besökare i Botaniska Trädgården, och de flesta av dem angivit ”annan” informationskanal är det förmodligen på grund av att de vetat om Botaniska Trädgården länge. Bortsett från det är det vanligt att ha fått informationen genom en bekant. Mycket få besökare har fått information genom turistreklam eller annons i tidning. En stor del av publiken besöker servering och butik. Inte fullt så många besöker växthusen. Av de som inte gör det uppger de flesta tidsbrist som anledning till uteblivet besök. Det är en större andel kvinnor än män som besöker butiken. Åldern har betydelse för såväl besök i butik som i växthusen. Det är fler äldre än yngre som gästar dessa delar av Botaniska Trädgården, vilket troligtvis beror på ett större intresse för trädgårdsskötsel.

Elin krusell
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG82
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.