DEN ENES GOLV, DEN ANDRES TAK

En kvantitativ innehållsanalys som kartlägger störningar mellan grannar i Göteborg

thumbnail of Arkiv H16-5 Den enes golv är den andres tak Halling Johansson hela uppsatsen
Emilia Halling och Jennifer Johansson
Journalist, Magisteruppsats , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.