Den inkontinenta förlossningsvården

thumbnail of h11-10-4

Att föda barn är för många den största och lyckligaste händelsen i livet. Och förlossningen, väntas således vara lyckans crescendo. Tiden därefter ska fyllas med bebismys och utflykter. Men för vissa kvinnor går inte allt som det ska under förlossningen och utflykterna byts ut mot smärta och social isolering. I reportaget ”Den inkontinenta förlossningsvården” hör du sanningen om ett stort mörkertal kvinnor som lever med sfinkterruptur. En sfinkterruptur är en förlossningsskada som uppstår när kvinnan spricker från underlivet till analen. Om diagnosen känns obekant är detta inget konstigt, det är få som talar om det. Många kvinnor drabbas, till följd av sin sfinkterruptur, av inkontinens, vilket betyder att de läcker gas, urin eller avföring – okontrollerat. De som drabbas känner skam och vissa kvinnor riskerar hellre att mista sin partner, sitt jobb och sina vänner än att berätta för någon om sina problem. Men det här reportaget vågar berätta. Du hör de drabbades egna upplevelser och erfarenheter. Du hör representanter för förlossningsvården vittna om skador som inte ens professionella läkare upptäcker. Och på grund av det lider många kvinnor i tystnad. Bakom inslaget står en kartläggning av hur 43 av Sveriges samtliga kvinnokliniker med förlossningsverksamhet arbetar med eftervård av sfinkterrupturpatienter. En undersökning som ingen forskning eller journalistik hittills gjort. Det här reportaget bryter tystnaden om det stora mörkertalet kvinnor som lever ett sprucket liv.

Julia Peric
Journalist, Magisteruppsats , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.