Den marknadsanpassade kyrkan

Kvalitativ innehållsanlys ur ett retoriskt perspektiv av Svenska kyrkans profileringskampanj 2001

ABSTRACT Titel Den marknadsanpassade kyrkan. Kvalitativ innehållsanalys ur ett retoriskt perspektiv av Svenska kyrkans profileringskampanj hösten 2001 Författare Evelina Hedström, Anette Stillner och Linus Östholm Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Institutionen för Journalistik och masskommunikation Göteborgs Universitet Termin Hösten 2001 Handledare Magnus Fredriksson Syfte Vi vill se hur Svenska kyrkan valt att kommunicera, och hur de ser på sin egen position i dagens samhälle i valkampanjen hösten 2001: ”Letar du på rätt ställe?”. Metod Kvalitativ innehållsanalys ur ett retoriskt perspektiv Material Delar av profileringskampanjen, affischer, radioreklam och informationsmaterial. www.svenskakyrkan.se Huvudresultat Undersökningen visar att de begränsar tolkningsramarna för att vi ska acceptera deras människosyn och samhällssyn som den gällande. Kyrkan försöker sätta normer för hur vi bör leva genom kampanjen. De ser sig själva som en överhet och att deras värderingar står i kontrast till samhällets. Samtidigt som de använder sig av kommersiella kanaler för att få vår uppmärksamhet. De utnyttjar sin välförankrade trovärdighet i kommunikationen för att uppnå sitt syfte. Hypotes Vår hypotes är att Svenska kyrkans människosyn och samhällssyn präglar deras kommunikation.

Evelina HedströmAnette StillnerLinus Östholm
MKV, Examensarbete , ht01
408
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.