Den osynlige patienten

thumbnail of h10-1-4

Den 1 januari trädde den nya patientsäkerhetslagen i kraft. Det är en lag som precis alla kommer att beröras av under sin levnad, vilket är ett grundläggande faktum som i sig gör den intressant att granska. En viktig del av lagen – den del som skapade rubriker på debattsidorna tiden efter 1 juni i år då lagförslaget klubbades av riksdagen – gäller ansvarssystemet i vården. Hur ska anmälningar av vårdskador hanteras? Vem ska utreda händelserna, och vilken roll ska patienten ha i processen?

Louise Josborg
Journalist, Magisteruppsats , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.