Den prokrastinerande kameleonten

mobil kommunikation på mottagarens villkor

thumbnail of 855-1

Titel: Den prokrastinerande kameleonten – mobil kommunikation på mottagarens villkor Författare: Daniél Mörtsell & Petter Nyberg Uppdragsgivare: Start Communication Kurs: MK 1500 Termin: VTP13 Handledare: Marie Grusell Antal ord:716 4457 Syfte: Att undersöka kommunikation i mobila enheter med fokus på applikationer Metod: Kvalitativ textanalys, kvalitativa intervjuer och observation Material: Rapporter och avhandlingar på området samt transkriberade intervjuer Huvudresultat: Att användaren formar användandet av applikationer efter egna förutsättningar och behov. Användaren/mottagaren agerar olika beroende på syfte med användandet och situation. Huvudsakliga användningsområden för mobilanvändande; kommunikation, prokrastinering och tidsfördriv.

Daniél Mörtsell, Petter Nyberg
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.