”Det är i alla fall nån jävel som tänker på en”

- En undersökning av mediebilden av medelålders kvinnor i svenska damtidningar

thumbnail of kh08-13-5

Syfte: Att undersöka hur mediebilden av den medelålders kvinnan ser ut i damtidningarna i oktober 2008, både vad gäller text, bilder och hur dessa samspelar. Även undersöka de bakomliggande orsakerna till varför hon framställs på det sätt hon gör. Metod: Vi har gjort en kvalitativ analys med kvantitativa inslag. Sammanlagt har vi granskat mediebilden av 89 kvinnor uppdelade på de sex dagstidningarna Amelia, Damernas Värld, Femina, Laura, M-magasin och Tara. Dessutom har vi intervjuat chefredaktörerna och flera forskare inom bland annat medievetenskap och sociologi. Huvudresultat: Resultatet av vår undersökning kan sammanfattas i fem punkter, som tillsammans visar på hur den medelålders kvinnan framställs i damtidningarna.

Karin Allander,Charlotte Boström
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.