”Det är lätt att man buntar ihop dem”

En kvalitativ textanalys med genreperspektiv om representationer av personer med funktionshinder i svenska TV-program våren 2007

Abstract Titel ”Det är lätt att man buntar ihop dem” – En kvalitativ textanalys med genreperspektiv om representationer av personer med funktionshinder i svenska TV-program våren 2007 Författare Linnea Damber Berg Kristine Ålöw Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin VT 2007 Syfte Att undersöka och jämföra hur olika svenska tv-genres representationer av personer med funktionshinder ser ut samt huruvida dessa kan anses vara av diskriminerande karaktär. Metod Kvalitativ textanalys med genreperspektiv Material Sex svenska TV-program, som sänts mellan 1 januari och 1 maj 2007, där representationer av funktionshinder har en central roll. Programmen utgör exempel på olika genrer: ”I en annan del av Köping” (dokusåpa), ”Outsiders” (dokumentärserie) ”Playa del Sol” (dramakomedi), ”Argument” (studiodebatt), ”Nya Drömjobbet” (utbildningsprogram, i form av en paneldebatt, ”Uppdrag granskning” (undersökande journalistik). Resultat Vi har kommit fram till att det finns både skillnader och likheter mellan representationer av personer med funktionshinder i de undersökta genrerna. De är lika i sina kategoriseringar och vaga i gränsen mellan fakta/fiktion. Skillnaderna handlar om människosyn och perspektiv på problem, lösningar och på vilket sätt de diskuteras. Vi har funnit representationer som kan anses vara av diskriminerande karaktär i samtliga genrer. Dessutom anser vi att det ringa antalet representationer av människor med funktionshinder vi funnit i urvalsprocessen är en form av diskriminering i sig.

Linnea Damberg BergKristine Ålöw
MKV, Examensarbete , vt07
631
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.