“Det drabbar inte mig”

En kvalitativ undersökning om hur ungdomars förhållningssätt till köttkonsumtion influerats av debatten kring galna kosjukan, och hur detta tagit sig i uttryck

Susanna AnderssonMartin PalmqvistRickard Strömberg
MKV, Examensarbete , vt01
383
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.