DET OSYNLIGA

Purpose: The main purpose of this study is to examine how the Swedish press covers the European Union. The study also examines older research of both media coverage and public opinion. Method and theory: The study examines four of Swedens bigger newspapers. The examined dates were all in the span of one year, October 2008 until September 2009. The dates were chosen randomly and formed a simple random sample of 21 days i.e. three synthetic weeks.

Aida Pourshahidi,Nina Brevinge,Cecilia Karlsson
Journalist, Journalistikgranskning , ht10
KH10-17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.