Det sa bara klick

En kvalitativ analys av unga svenskars uppfattning om implementering av tvådimensionella koder i Aftonbladet

thumbnail of 645-1

ABSTRACT Titel: ”Det sa bara klick!” – En kvalitativ analys av unga svenskars uppfattningar om implementering av tvådimensionella koder i Aftonbladet Författare: Henrik Berg och Fredrik Lennander Kurs: MK1500, Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: HT07 Syfte: Vårt syfte är att undersöka intresset hos potentiella läsare av Aftonbladet i 20-30 års ålder, samt eventuella förutsättningar, gällande implementering av en ny mobiltelefonteknik i tidningen. Metod och material: Vi har utfört en kvalitativ studie med semistrukturerade fokusgrupper. Studien har haft utgångspunkt i diffusionsteorier, användarforskning och domesticeringsteorier. Huvudresultat: Efter att ha studerat tolv unga svenskars uppfattningar om 2D-koder, samt eventuella hinder för dess spridning, anser vi att det som skulle tala emot ett anammande av 2D-koder främst ligger hos teknikens kringliggande faktorer. Trots våra respondenters mycket positiva inställning till användande av 2D-koder, och dess möjligheter, tolkade vi att mobiltelefonanvändare i dagens Sverige inte verkade ha nödvändiga förutsättningar för att kunna nyttja 2D-koder i samma utsträckning som användare i Japan. Teknikens lansering för svensk publik var, enligt respondenterna, beroende av operatörers tillmötesgående av kriterier som fördelaktigt pris för mobilt internet och förinstallerad programvara på tillräckligt kompatibla mobiltelefoner. Om dessa krav uppfylls finns de nödvändiga förutsättningarna för en spridning till en motsvarande publik. Nyckelord: QR-koder, Datamatrix, 2D-koder, Kringliggande faktorer, Konvergens, Hybridmedier, Innovation, Status, Prestige, Identitetsskapande, Diffusion, Komplexitet, Kompatibilitet, Relativ fördel, Aftonbladet.

Henrik Berg Fredrik Lennander
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.