Dialog på webbplatser

Hur dialog används i PR-sammanhang på åtta olika webbplatser

Pernilla Bastås
MKV, Examensarbete , ht00
380
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.