Digital-TV, etern i förändring

- en kvalitativ undersökning av intresset för interaktiva tjänster via TV:n

Annika Lennstam
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG65
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.