Egen bild, självbild och mediebild

Om hur sjukvården porträtteras i dagspress

Syfte: Att undersöka hur mediebilden av vård- och omsorgssektorn ser ut i västsvensk press och vad det innebär att den ser ut som den gör för vårdpersonalen och allmänheten.

Axel Ohlsson,Daniel Ivarsson,Robin Harrysson
Journalist, Journalistikgranskning , vt11
KV11-1
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.