En droppe i havet

- om statliga universitets investeringar i fossilindustrin.

Källsortering och lågenergilampor. Ekologiska fruktkorgar och cykelbud. De svenska universiteten samlar hållbarhetspoäng på hög och slår sig för bröstet med sitt miljöarbete. Samtidigt investerar de pengar i en direkt miljöskadlig verksamhet – fossilindustrin. Enligt en undersökning gjord av journaliststudenter vid Göteborgs universitet har sex av sju statliga universitet pengar investerade i bolag som är verksamma fossilindustrin. Världens största oljebolag, Exxon Mobil, har både Linköpings och Luleå tekniska universitet som finansiärer. Och Gazprom, en av världens ledande producenter av naturgas, får även de bidrag från svenska universitet.

Sedan 2009 finns det ett krav på att universiteten i Sverige ska ha en miljöpolicy som tar upp frågan om hur miljöarbete ska bli en naturlig del av universitetets verksamhet. Linköpings universitet skriver i sin miljöpolicy att de har ett ansvar för utvecklingen av en bättre miljö. Umeå universitet ska i sin tur medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet.

Undersökningen, som är gjord på svenska universitets fondinnehav genom anknutet förvaltade stiftelser, visar att majoriteten av skolorna investerar pengar i alla typer av bolag som är verksamma inom petroleumindustrin. På listan över universitetens placeringar hittas allt från utvinnare av råolja till petrokemiska fabriker, något som alltså inte verkar gå emot universitetens hållbarhetstänk.

Frida Geisler, Axel Norén
Journalist, Magisteruppsats , vt16
V16-2
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.