En kultur- och nöjes- journalistik i förändring(?)

Hemsidestext Det finns en utpräglad rädsla att kulturjournalistiken blir allt mer urvattnad för varje år som går. Huvudfåran i kritiken är att allt sedan nöjet gjorde intåg i dagstidningarna och började blandas ihop med kulturen har kritiken minskat medan de lätta featureartiklarna och förhandsartiklarna har ökat. Men hur ser det ut egentligen? Stämmer verkligen de här teorierna? Jag har undersökt hur innehållet i sex svenska dagstidningar har förändrats mellan åren 1997 och 2012. Resultatet är att ganska lite faktiskt har hänt när det gäller innehållet i de undersökta tidningarna. I stort är det lika stor andel förhandsartiklar och samma uppdelning mellan olika ämnen 2012 som 1997. Även kritiken får ungefär samma utrymme då som nu. Men samtidigt finns det tendenser som visar på att något faktiskt har hänt, eller är på väg att hända, och på en punkt är förändringen tydlig. Vinjetten Nöje är på väg bort till förmån för vinjetten Kultur. I samtal med tidningarnas kultur- och nöjeschefer diskuterar jag resultaten, hur de ser på förändringarna och vad framtiden har att erbjuda för svensk kulturjournalistik.

Jonatan Martinson
Journalist, Magisteruppsats , ht13
H13-8
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.