En livsviktig utvärdering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets externa webbplats utifrån ett användarperspektiv

thumbnail of 636-1

Abstract Titel: En livsviktig utvärdering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets externa webbplats – utifrån ett användarperspektiv Författare: Mona Huovinen Lisa Sundberg Handledare: Karin Fogelberg & Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap – Examenskurs Termin: Höstterminen 2007 Syfte: Syftet med studien är att utvärdera SUs webbplats utifrån ett användarperspektiv Material och metod: Användbarhetstester och kvalitativa intervjuer med 8 stycken patienter. Huvudresultat: Det finns problem med strukturen och logiken på webbplatsen. Informationen finns ofta på webbplatsen, men användarna hittar den inte. Respondenterna tycker att förstasidan är rörig och har för många länkar att välja bland. Samt att den viktigaste informationen inte syns på förstasidan, då allt får samma uppmärksamhet. Respondenterna vill använda SUs webbplats till en slags informationsbank eller ett uppslagsverk, där de kan söka efter både ytlig information, så som kontaktuppgifter, men även mer djupare information om t ex operationer eller sjukdomar. Några respondenter vill att det ska finnas länkar till sådan information. En webbplats, oavsett hur bra den är, aldrig kan ersätta den mänskliga kontakten mellan patient och vårdpersonal. Däremot så kan den fungera som ett komplement. Den informationen som finns på webbplatsen måste vara aktuell. Om informationen på webbplatsen inte är aktuell så skapar det irritation bland användarna och kan även ge ödesdigra konsekvenser. Nyckelord: Användbarhet, användarvänlighet, användbarhetstester, webbplats, struktur, logik, navigering, länkar.

Mona Houvinen Lisa Sundberg
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.