En utvärdering av Mässans Tidning

- Svenska Mässans kundtidning (ej upptryckt för bibl.)

Lotta Jahrsten
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG54
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.