Ett sammelsurium

Hur massmedier framställs i läroböcker för samhällskunskap

Abstract Titel Sammelsurium – Hur massmedier framställs i läroböcker för samhällskunskap Författare Erik Schreiber och Christoffer Dahlin Antal sidor 56 Kurs Medie- och kommunkationsvetenskap, försdjupningskurs (C) Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet. Integrerat examensarbete för lärarprogrammet. Termin Vårterminen 2006 Handledare Annika Bergström Syfte Att undersöka vilka perspektiv på massmedierna som förmedlas i skolans läroböcker i samhällskunskap Metod Kvalitativ textanalys Material 12 läroböcker i samhällskunskap för grundskolans senare år samt för gymnasiets kurs Samhällskunskap A Huvudresultat Resultatet vi kom fram till var att läroböckerna ofta blandade olika perspektiv på medierna och inte sällan på ett motsägelsefullt sätt. Det var ovanligt att läroböckernas framställning av medierna var konsekvent och förankrat i ett perspektiv. Det fanns skillnader mellan läroböckerna hur de behandlade samma infallsvinklar på medierna.

Erik SchreiberChristoffer Dahlin
MKV, Examensarbete , vt06
576
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.