Examensarbete i journalistik

Berättelsen om mannen som kallas Mårdaklevsmördaren.

Här är berättelsen om mannen som kallas Mårdaklevsmördaren.

Lasse Edfast
Journalist, Magisteruppsats , ht12
H12-2
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.