Få din middag hem till din dörr

– eller var det bättre förr? - En uppsats om kommunikation utan en fysisk butik, att nå ut i en hård konkurrens på en ny marknad

thumbnail of 901-1

Titel/undertitel Få din middag hem till din dörr – eller var det bättre förr? – En uppsats om kommunikation utan en fysisk butik, att nå ut i en hård konkurrens på en ny marknad Författare Sofia Eddelid & Antonia Heyman Handledare Mathias Färdigh Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG Termin Vårterminen 2014 Sidantal 64 sidor Antal ord 20 242 Syfte Syftet är att undersöka kommunikationsstrategier från E-handelsföretag inom livsmedelbranschen. Vi vill undersöka hur företag upplever kommunikationsprocessens förändring under tid samt hur de etablerar sitt varumärke och kommunicerar utåt. Metod Kvalitativ metod. Sju stycken respondentintervjuer med E-handelsföretag inom handel med livsmedel. Material Sju intervjuer med E-handelsföretag inom livsmedelsbranschen: Gastrofy, Felix Bengtssson Friska av mat, Mats Lindgr Middagsfrid, Kristina Theander Delikatessboxen, Johanna Bergqvist Pappas matkasse, Roger Blombäck Bra mat hemma, Karin Edner Gi-boxen, Ola Lauritzson Huvudresultat Genom de intervjuer vi gjort och denna studie har vi funnit att Ehandelsföretag anpassar sin kommunikation utefter det faktum att de inte har någon fysisk butik. De mer nya företagen har en tydligare kommunikationsstrategi inför framtiden, än vad övriga har. Den främsta kommunikationsformen som används är de sociala medierna, med främst Facebook och Instagram i fokus. Majoriteten av företagen hade inte en tydlig målgrupp vid start utan denna har utvecklats över tid. Vidare har dem dock anpassat sig kommunikativt till mediesamhällets förändring.

Sofia Eddelid, Antonia Heyman
MKV, Examensarbete , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.