Riksdagspartiernas kommunikation på Facebook

En studie om partiernas politiska kommunikation på Facebook utifrån ett public relations-perspektiv

Titel: Riksdagspartiernas kommunikation på Facebook. Författare: Kristin Claréus Wästlund, Jakob Säw, Klara Schåltz Bodinson. Handledare: Nicklas Håkansson. Kurs: Examensarbete i Media- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2014. Syfte: Syftet med studien är att systematiskt analysera hur de politiska partierna kommunicerar på Facebook. Sidantal: 53 Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Studien undersöker riksdagspartiernas publicerade inlägg på Facebook under de tre sista veckorna innan riksdagsvalet år 2014. Huvudresultat: Studiens resultat visar att kanalen Facebooks användning för politisk kommunikation är under utveckling. Medan samtliga svenska riksdagspartier är aktiva på kanalen så differentierar sig sättet det faktiska bruket. De mest frekventa publiceringarna innehåller text ihop med bild eller video och framförallt syftar de till att sakpolitiskt informera eller kampanjuppdatera. Vidare konstateras att Facebook används fristående från de traditionella massmedierna och vid länkning sker det framförallt till andra sociala medier. Kanalen nyttjas flitigast bland de mindre partierna exempelvis Miljöpartier och Folkpartiet men när det kommer till att använda kanalens interaktiva funktioner för relationsarbete särskiljer sig partierna. Då går det istället att se att de bland somliga partier finns en strävan att interagera med sina publiker medan samspelet helt exkluderas hos andra. Studien använder Grunigs fyra pr-modeller vilka utgår från variablerna envägs- och tvåvägskommunikation samt symmetrisk/asymmetrisk i kommunikationen. Utifrån dessa kartläggs specifika partier för att på så sätt uppvisa hur kommunikationen karaktäriserar sig.

Jakob Säw, Kristina Claréus Wästlund och Klara Schåltz Bodinson
MKV, Examensarbete , ht14
909
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.