Facket, studenterna och nätet:

Internet som kommunikationsmedel i Akademikerförbundet

Abstract Titel Facket, studenterna och nätet: Internet som kommunikationsmedel i Akademikerförbundet SSR Författare Daniel Karlsson Handledare Jan Strid Johanna Lindell / Akademikerförbundet SSR Kurs C-kurs, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin Hösttermin 2000 Syfte Syftet är att nå kunskap om hur Akademikerförbundet SSR:s webbplats, och annan kommunikation över Internet, kan bli ett bra kommunikationsmedel för förbund och studentmedlemmar. Metod Kvalitativa forskningsintervjuer Material Intervjuer med ansvariga på förbundets informationsavdelning samt fem studentmedlemmar Huvudresultat Studentkommunikationen idag fungerar i stort tillfredsställande. Kritiska aspekter är exempelvis att informationen för vissa fokuserar på saker som inte berör dem. Förbundet förefaller mest bekymrad över att informationen inte är riktad till studenter som helhet, men studenterna menar att det är yrkeskategorierna som är det avgörande. För både förbundet och studenterna utgör Internet ett alternativ till andra medium. Syften som man kan tänka sig att uppfylla med mediet är i princip samma som med kommunikationen i övrigt. Detta handlar om att erbjuda respektive erhålla kunskap och hjälp inom de traditionella fackliga områdena, samt allmän facklig och förbundsanknuten information. På Internet är även möjligheter till kommunikation och kunskapsutbyte med andra medlemmar och övriga samhället ett syfte till användning, och detta kan för förbundet ha en informativ funktion. Viktiga aspekter för båda parter är aktualitet och snabbhet. Detta är egenskaper hos mediet som kan göra det mer attraktivt än andra sätt att kommunicera. Det är i vissa fall positivt att aktuell fortlöpande information skickas direkt till medlemmarna, men informationen måste relatera till studenterna intresseområden. Utformningen av webbplatsen ska präglas av enkelhet och lätt att hitta, men den grafiska formgivningen är också en viktig aspekt. Kommunikationen på Internet bör även försöka göras så personligt som möjligt, då den personliga kommunikationen är den ofta föredras. För att användning av de Internetbaserade medierna ska realiseras krävs att studentmedlemmarna är medvetna om att möjligheterna finns. Dessutom måste förbundet ansvara för att initiera och aktivera kommunikationen på Internet.

Daniel Karlsson
MKV, Examensarbete , ht00
377
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.