Får du gifta dig med mig?

Ett examensarbete om tvång, tryck och traditioner

thumbnail of v10-7-4

Under 2009 blev minst sex skolelever i Göteborg utsatta för tvångsäktenskap. Det visar undersökningen som vi gjort bland samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg. Allt pekar dock på att mörkertalet är stort. Under samma tid bodde minst fyrtio ungdomar från Göteborg på skyddade boenden av samma anledning. Många kuratorer och rektorer på skolorna vittnar också om elever som är oroliga, försvinner iväg eller ibland inte säger någonting. Även om man inte blir utsatt för tvångsäktenskap känner många ungdomar förväntningar från familjen om vem de ska gifta sig med. En del accepterar att föräldrarna är med och väljer. Andra mår dåligt, som ”Maryam” 17 år som berättar att hon lever ett dubbelliv med sin hemlige pojkvän. Skolkuratorn ”Gunilla” har under många år sett elever snurra in sig i ett vardagsliv fyllt av lögner. Tiden före skolavslutningen är en jobbig tid för många. Kan semesterresan innebära att jag inte kommer hem som ogift? Inte heller denna sommar finns någon svensk lag som kriminaliserar tvångsgifte.

Martin Spaak,Sandra Stendahl
Journalist, Magisteruppsats , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.