Får man säga pass?

Blivande lärare diskuterar mobbing och dess nya vägar

Abstract Titel: Får man säga pass? Blivande lärare diskuterar mobbning och dess nya vägar Författare: Märta von Feilitzen Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs 60p Termin: Höstterminen 2006 Syfte: Att belysa mobbningens nya vägar och blivande lärares syn på detta fenomen. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer som analyserats med hjälp av metoden meningskoncentrering Material: Sju stycken blivande lärare har intervjuats Huvudresultat: Den övergripande frågan som har följt mig genom uppsatsen lyder: hur tar sig mobbning via de digitala medierna uttryck? Min ambition är att sondera terrängen för mobbningens nya vägar och blivande lärares syn på detta. Jag har arbetat med tre frågeställningar i denna uppsats. Den första låter de blivande lärarna beskriva mobbning. Svaret på denna frågeställning överensstämde väl med det som teorierna för uppsatsen sagt, att mobbningen är en upprepande, kränkande handling mot en person av en eller flera personer. Trakasseringen kan vara såväl fysisk som psykisk. När de blivande lärarna redogjort för mobbning behandlades nästa frågeställning, hur de beskriver e-mobbning. Att mobbning och e-mobbning är samma sak fast i nya kanaler var det man kom fram till och att de digitala medierna ger mobbarna större möjlighet att nå sina offer som inte har någonstans att känna lugn. En enda handling kan ge stora effekter lång tid framåt. Den tredje frågeställningen var hur blivande lärare ser på sina IT-kunskaper och alla de blivande lärarna i min undersökning säger att de IT-kunskaper de har, har de främst lärt sig på egen hand och att lärarutbildningen borde följa utvecklingen med det ökade användningen av digitala medier. De anser att man som lärare bör ha en insikt i medierna som eleverna använder och hänga med i utvecklingen så att man kan ge sina elever goda medieupplevelser. E-mobbning är ett gammalt fenomen i nya kläder och förekommer via såväl mobiltelefoner som e-post och chatt-program. Att det är fler tjejer än killar som utför och blir utsatta för detta är också något som tidigare forskning visat och att man vågar mer när man är dold bakom en skärm än man vågar när man står öga mot öga är ett faktum. E-mobbningen är här och vi måste lära oss hur vi ska agera och arbeta med det ute i skolorna.

Märta von Felitzen
MKV, Examensarbete , ht06
598
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.