Fartyg i fokus

En granskning av sjöfarten i Skagerack och Kattegatt

Den svenska sjöfarten står inför stora utmaningar. Under tre dagar kommer GP att berätta om hur flottan i Skagerack och Kattegatt mår, om de största miljöhoten och om de framtida utmaningarna för svensk sjöfart.

Per Grehn,Filip Kruse
Journalist, Magisteruppsats , vt10
V10-15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.