“Finns det något mer kvinnligt än att ha många bollar i luften?”

En kvalitativ studie av reklamfolkets egna tankar kring könsfördelningen inom reklambranschen.

Abstract Titel: ”Finns det något kvinnligare än att ha många bollar i luften?” – En kvalitativ studie av reklamfolkets egna tankar kring könsfördelningen inom reklambranschen Författare: Cecilia Sturén och Ellinor Thunberg Kurs: Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2006 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka reklamfolkets egna tankar kring könsfördelningens orsaker och konsekvenser inom reklambranschen Metod: Kvalitativa intervjuer Material: 10 semistukturerade intervjuer med anställda på Stora och Lilla byrån Huvudresultat: Många intervjupersoner visar sig ha tänkt på fördelningen förut, om än i något varierande utsträckning, till exempel vid nyrekrytering där de haft svårt att hitta någon manlig produktionsledare. När vi frågar de intervjuade om varför de tror att arbetsuppgifterna är så uppdelade i branschen får vi ofta svar som är relaterade till stereotyper om manligt och kvinnligt. De intervjuade personerna på Stora och Lilla byrån visade sig ha mer eller mindre omedvetna föreställningar om könen. Flera av intervjupersonerna menar att det dagliga arbetet kan påverkas indirekt av att kvinnor och män tänker annorlunda. När det gäller slutprodukten, om reklamen som skapas, påverkas av att branschen är uppdelad på manliga och kvinnliga arbetsuppgifter finns det tre huvudtyper av svar; Reklamen skapas gemensamt – gruppen påverkar mer än individen. Reklamen är målgruppanpassad och professionell- egna värderingar läggs åt sidan. Kvinnlig och manlig reklam- stereotypa föreställningar skiner igenom på slutprodukten.

Cecilia SturénEllinor Thunberg
MKV, Examensarbete , vt06
584
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.