FLASHBACK FWD

thumbnail of kv11-6_0-3

Sociala medier ligger i tiden och även inom journalistiken, där de tagit plats som ett välanvänt verktyg i jakten på information. Men vilken status har egentligen Flashback hos redaktionerna i landet? Har fokus landat på Twitter och Facebook när det kanske är Flashback eller liknande forum som har det riktiga nyhetsstoffet? Vi har låtit några av Sveriges mest prominenta nyhetschefer ge sin syn på Flashback.

Adam Koskelainen,Alexander Dominici,Samir Yosufi
Journalist, Journalistikgranskning , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.