FOSFORKRISEN

thumbnail of v11-17-4

Näringsämnet fosfor som är livsviktigt för allt jordbruk kommer förr eller senare ta slut i gruvorna världen över. En kommande brist på mineralbunden fosfor gör att priset på mineralgödsel och därefter priset på mat skjuter i höjden. Nya uppskattningar från forskare tyder på att detta kan ske redan om 60 år. Men går det att undvika en katastrof och sätta fosforn i kretslopp? En stor del av den fosfor som tas upp från gruvor hamnar till slut i reningsverkens avloppsslam. Allt avloppsslam från Sveriges största reningsverk i Stockholm har i snart tio års tid åkt med lastbil och tåg upp till Norrland för att återställa marken kring gruvor, vilket inte stämmer överens med Sveriges miljömål att återföra större delen av fosforn från avlopp till växtnäring. Följ med fosforn på en resa från en gruva i Finland till en svensk åker, genom våra magar och toaletter, till ett reningsverk och vidare upp med slamtåget till Gällivare. Hör gruvarbetare, bönder, politiker och forskare ge sin syn på den stundande fosforkrisen och hur vi ska kunna återanvända det livsviktiga näringsämnet i framtiden.

Niklas Zachrisson
Journalist, Magisteruppsats , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.