Framtider till salu

En granskning av Kairos Future

thumbnail of h11-5-4

I Säffle sparar kommunen pengar genom att släcka var tredje gatlykta utanför centrum och tänker flytta delar av gymnasieskolan till Åmål. Samtidigt har kommunen lagt flera hundra tusen på ett pågående visionsarbete i samarbete med konsultföretaget Kairos Future. Arga insändare i Säffletidningen innehåller bland annat: ”Dessa självutnämnda experter skär ofta guld med osthyvel” och ”Kommunens skattebetalare får ta notan och konsulterna sjunger hela vägen till banken”. Det här är ett reportage om konsultföretaget Kairos Future som har en dominerande ställning inom omvärldsanalys i Sverige. De är framtidsspanande konsulter och utbildare i trendspaning och omvärldsanalys, både mot offentlig och privat sektor. Deras kunder sträcker sig från regeringskansliet till MTV. De gör även egna framtidsstudier, som ofta uppmärksammas och citeras i olika medier. Kairos Future vill inte berätta vilka deras uppdragsgivare är, utan menar att det är affärshemligheter. Vi har lyckats slå fast att mer än hälften – 178 stycken – av Sveriges 290 kommuner har köpt någonting från Kairos Future, allt från böcker och föreläsningar till utbildningar och omfattande konsulttjänster. Sedan 2005 har minst 32 800 000 kronor gått in i företaget bara genom kommunala skattepengar. Och då har flera kommuner inte kunnat redovisa alla sina utgifter. Göteborgs stad har lagt ut över en miljon bara sedan 2009. Vår granskning visar att de framtidsstudier som Kairos Future levererar flera gånger är undermåliga och missvisande, någonting som får stark kritik från forskarhåll. Trots detta upplever företrädarna för några av de kommuner som spenderat mycket pengar på Kairos Future dem som sina frälsare. Företaget har uppenbarligen hittat ett fält med stor efterfrågan och liten konkurrens. Vi har granskat ett område som inte har uppmärksammats förut, varken i media eller i forskning. Omvärldsanalys är ett område som växt mycket i betydelse de senaste tjugo åren, inte minst för Sveriges kommuner. För de kommuner som känner sig villrådiga finns endast konsultmarknaden att vända sig till. Den domineras av ett företag – Kairos Future. Företaget har verkat i 20 år utan att bli granskade och anlitas trots dess brister flitigt, från norr till söder, i stort som smått.

Karin Bromander,Hannah Engberg,Toomas Laagus
Journalist, Magisteruppsats , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.