Från man till människa? En undersökning om populariseringen av DN:s och Expressens bevakning av politiker 1956-1998

Karin Wallström
MKV, Examensarbete , ht98
306
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.