Från Mölnlycke till Sca Hygiene Products

- en studie av ett namnbyte

Sofia Stenmark
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG83
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.