Från skumt pulver – till en shake i var mans hand

Kosttillskott för träning: marknad, åsikter och effekter Kosttillskott för träning säljer som smör i Sverige. Säljare och tillverkare gör allt större miljonvinster av vår längtan att bli snabbare, större och starkare. Samtidigt säger de som nått den toppen allt oftare nej till kosttillskott – användandet bland svenska OS-deltagare har halverats på 15 år. Personliga tränare, dietister, idrottsledare, alla har de starka övertygelser när det kommer till kosttillskott. Men lägren är delade. En del kallar det dyrt kiss, andra anser det vara det perfekta komplementet till kost och träning. Hur ska man som konsument veta hur det ligger till? Är kosttillskotten en snabb väg till en starkare kropp, onödiga pengar eller rentav något som äventyrar vår hälsa? I vårt arbete belyser vi de olika sidorna av saken. Vi visar de olika sidorna av tillskotten, att användningen kan bli farlig om den görs på fel sätt och att det saknas mycket att önska vad gäller regler och tillsyn av marknaden. Tillskotten det är ett mycket lågprioriterat område och handlar om märkning och hygien, snarare än om innehåll. De få innehållsanalyser som gjorts visar på läkemedelsklassat innehåll, spetsade produkter och substanser med biverkningar. Flera av dem går att köpa på stan i Göteborg och på nätet. Vår undersökning har bland annat bestått av scannande efter farliga produkter på nät och i butik, intervjuer med insatta och deltagandeobservationer på fitnessmässor och gym. Arbetet har gjorts i samarbete med SVT Sporten och kommer att resultera i tre inslag i Sportspegeln och Sportnytt. Vi kommer i inslagen bland andra att få träffa elitidrottare, vanliga motionärer som lägger mycket pengar på kosttillskott, näringsexperter, säljare, inspektörer på Livsmedelsverket och kommunen samt vara med när vi blandar vårt eget tillskott för marknaden.

Sara Hector,Hanna Sandgren,Emelie Svensson
Journalist, Magisteruppsats , ht11
H11-3
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.