Hjälpverksamhet och information – en nödvändig kombination?

Petra Lundström, Rebecka Wallmo
MKV, Examensarbete , ht98
303
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.