Hybrid – Tidningen bara för dig!

Abstract Titel: ”Hybrid – Tidningen bara för dig!” Författare: Frida Stenquist Kurs: Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2000 Syfte: Att belysa om det finns en framtid på läsarmarknaden för en tidskrift som Hybrid med avgränsning till tjejer i denna tidskrifts målgrupp. Metod: Kvalitativa gruppintervjuer Material: Tre stycken kvalitativa gruppintervjuer. I varje intervju har tre tjejer i åldrarna 16-25 år intervjuats. Resultat: Mina resultat visar att det finns en framtid för Hybrid. De nio tjejerna är alla intresserade av att prenumerera på tidskriften. Att tidningen är gratis talar också för en framtid för Hybrid. De äldre tjejerna ställer sig tveksamma inför att lämna ut personuppgifter för att få tidningen hemskickad, medan de yngsta är vana vid detta förfarande då detta förekommer ofta på Internet. Tjejerna tycker också att Hybrid liknar de tidskrifter den konkurrerar med både till utseende och innehåll. Hybrid skiljer sig dock på ett par punkter, den har inte lika mycket text på sin framsida och det finns material som tjejerna tolkar som riktat till killar. När det gäller individanpassning är tjejerna överens om att de vill ha både anpassat och allmänt material. De vill alla möta överraskande material ibland. De tycker inte att vad omgivningen i form av kompisar anser inverkar på deras val av intresseområden. Tjejerna tycker därför inte heller att det är viktigt för dem att läsa precis samma artiklar som sina vänner.

Frida Stenquist
MKV, Examensarbete , ht00
372
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.