I krisens farvatten

En kvalitativ analys av hur Stena Lines förebyggande information om krisberedskap uppfattas av de extraanställda

Malin Baeza, Elin Krusell
MKV, Examensarbete , vt98
290
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.