In times of trouble

- En granskning av terapeutbranschen

thumbnail of v11-11-4

Nästan alla svenskar drabbas någon gång i livet av psykiska besvär, men chansen att få samtalsterapi via sjukvården är liten. Det har medfört att en marknad av privata alternativ kunnat växa fram. Denna marknad rymmer allt från legitimerade psykologer till självutnämnda chefscoacher. För den som enbart söker självutveckling eller bättre ledarförmåga kanske en lekman kan stå sig lika väl som en högskoleutbildad psykolog, men när det kommer till psykiatriska sjukdomar blir situationen svårare.

Amanda Duregård,Sara Johansson,Marie Wenger
Journalist, Magisteruppsats , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.