Information i Göteborg stad Backa

En kvantitativ studie av den övergripande informationssituationen med inriktning på tre skriftliga kanaler inom Göteborg stad Backa

Abstract Titel: Information i Göteborgs stad Backa En kvantitativ studie av den övergripande informationssituationen med inriktning på tre skriftliga kanaler inom Göteborgs stad Backa Författare: Eva Berggrén Handledare: Lena Anderson (Göteborgs universitet) Monica Janebäck Forsell (Göteborgs stad Backa) Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Termin: Vårterminen 1998 Syfte: Att undersöka hur de anställda inom Göteborgs stad Backa uppfattar dels den övergripande interna informationssituationen, dels tre skriftliga kanaler som används av förvaltningsledningen. Huvudresultat: Muntliga informationskanaler är de vanligaste informationskällorna både vad gäller hur personalen får och söker information. Många önskar också mer information direkt från ledningen vilket skulle ge förståelse och kunskap om organisationen. Den information som når personalen anser man är bra, trovärdig och aktuell men man önskar att den skulle ges ut oftare. Personal som är tjänstledig får ingen information eftersom de inte besöker arbetsplatsen. Majoriteten bland personalen läser veckobladet och man önskar information centrerad till Backa. De flesta läser personaltidningen och majoriteten vill att den ska komma ut oftare än idag, gärna en gång i månaden. Tidningens främsta funktion är att ge kunskap om verksamheten anser personalen. Hushållstidningen läses av färre inom personalen än tidigare skrifter beroende på att dess huvudsakliga målgrupp är de boende i stads-delen. Många av de anställda påpekar att de bor i andra stadsdelar och därför inte är intresserade av tidningen. Den har dock en viktig funktion i mötet mellan organisationen och brukarna. Det förekommer ryktesspridning inom organisationen och de anställda tror att en hel del information stannar på vägen ut till de olika delarna. De svarande på enkäten anser att informationen är knapp men man vill inte ha kvantitet utan kvalité.

Eva Berggrén
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG63
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.