Information som profession, Utvecklingsstrategier för informatörsyrket

Anna Holmberg Björk
MKV, Examensarbete , ht98
301
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.