Information utifrån mottagarens situation

- en kartläggning av hur mottagare får och använder utbildninginformation inom Kunskapslyftet i Göteborg

Åsa Öhman
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG87
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.