Inga konstigheter

- ett magasin om fotbollsjournalister och deras källor

thumbnail of kv09-19-3

I veckans nummer; fotbollsjournalistiken och dess källor Vårt syfte var att undersöka vilka källor den svenska kvällspressen använder i sin fotbollsrapportering och hur de resonerar kring olika sorters källor. Vi vill också reda ut vilka möjligheter respektive svårigheter internets utveckling har givit fotbollsjournalisterna. Frågeställningar Vilka källor använder sportjournalister inom kvällspressen? – I vilken utsträckning används utländska källor? – Hur ofta används nätet, bloggar och fanproducerade sidor, som källa inom sportjournalistik? – Har rykten en plats och ett värde inom sportjournalistik? – Hur kommer framtidens sportjournalistik och dess källor att se ut? Metod Genom en kvantitativ innehållsanalys av kvällspressen. Vi valde den metoden då vi ansåg den vara bäst för att få en uppfattning om vilka källor som används och i vilken utsträckning de förekommer. För att ytterligare bilda oss en uppfattning om hur det journalistiska arbetet med källor fungerar och för att få en tydligare bild av vårt resultat har vi även intervjuat verksamma sportjournalister och redaktionschefer över sporten på Aftonbladet och Expressen och medievetare.

Anna Sofia Dahl,Fredrik Lennander
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.