Inte utan morgontidning

En undersökning av hur läsarna ser på och upplever Blekinge Läns Tidning med inriktning på främst kvinnliga läare

Lena Johansson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG88
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.