Intranätet i fokus

En kvalitiv studie av intranätsanvändning i en organisation

Titel: Intranätet i fokus – En kvalitativ studie av intranätsanvändning i en organisation Författare: Mattias Nilsson Uppdragsgivare: Mölnlycke Health Care Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Instutitionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborg Universitet. Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 11 318 Syfte: Att undersöka om anställda inom MHC upplever organisationens intranät som engagerande Metod: Kvalitativ studie med respondentintervjuer Material: Analysen baseras på intervjuer med fem anställda inom Mölnlycke Health Care. Huvudresultat: Denna undersökning pekade på att utvecklingen av en relation till ett intranät på en arbetsplats är en komplicerad process som bygger på många förutsättningar som i detta fall inte har uppfyllts. Det som framkom i denna studie var att Intranätet i sin nuvarande version inte tillgodoser behov på användarvänlighet samt inte lyckas att engagera användare men att sociala funktioner ändå värderas.

Mattias Nilsson
MKV, Examensarbete , ht12
816
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.