Islam och muslimer = terrorism?

En studie om konstruktionen av muslimer och islam i SVT i samband med terrorattacken den 11 september 2001

Abstrakt Titel: Islam och muslimer = terrorism? En studie av konstruktionen om muslimer och islam i SVT i samband med terrorattacken den 11 september 2001. Författare Lady- France Mulumba Handledare Stina Bengtsson Kurs C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Syfte Mitt syfte är att undersöka hur bilden av islam och muslimer konstrueras i SVT. Detta i samband med terrorattacken den 11 september i USA. Metod Kvalitativ medietextanalys. Material Materialet består av TV-inslag från SVT; den 11, den 12 samt den 13 september 2001. Huvudresultat Mina resultat visar att det i inslagen finns en vinkling där vi i västerländer är annorlunda dem, muslimerna. Vissa termer används för att notera olikheter och dessa termer hänger ihop och definierar motbildning mellan vi och de. Vissa termer har använts för att stereotypifiera muslimer och islam, och vissa bilder har visats, som till exempel män på gator som skjuter med sina gevär framför småpojkar. Det visas också aktörer som beter sig på olikartade sätt. En del västerländska aktörer visar förståelse för att alla muslimer inte är terrorister, en del säger inte så mycket om det. En del muslimska aktörer behandlas med misstänksamhet. Några av de muslimska aktörerna kopplas med terrorism.

Lady-France Mulumba
MKV, Examensarbete , vt06
593
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.