“-Ja, jag kan ha besökt hemsidan, men av misstag i så fall.”

En kvalitativ studie om individens deltagande i samhällslivet genom kommunens hemsida

Abstract saknas på CD:n

Susanna PålhammarCarolina Gustafsson
MKV, Examensarbete , ht05
567
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.